O NAMA

ŠOPING U SRCU GRADA

Šoping centar Raji?eva, smešten u samom srcu grada, na uglu tri ulice Knez Mihailove, Kralja Petra i Uzun Mirkove, zadovolji?e sve potroša?ke potrebe stanovnika prestonice, ujedno predstavljaju?i idealnu destinaciju za sve one koji žele da u isto vreme uživaju u centralnim gradskim znamenitostima, kulturnim dešavanjima i prefinjenoj kupovini.

U novih 15.300 kvadratnih metara prostora dizajniranih za uživanje i kupovinu u najlepšem delu grada, u više od 80 lokala sa jednim ili više renomiranih brendova koji ?ekaju na Vas. Neki od brendova ?e se po prvi put na?i na našem tržištu, ?ine?i šoping centar Raji?eva novim modnim centrom grada koji zadovoljava i najprobirljivije ukuse.

Pored poznatih brendova, mo?i ?ete da se opustite i u brojnim restoranima sa najlepšim pogledom na grad i upoznate Beograd iz potpuno novog ugla.

Kroz istoriju, ovaj deo grada oduvek je predstavljao trgovinski centar od koga je zapo?eo i sam razvoj prestonice. Urbanisti?ki, kompleks je sagra?en od trajnih, prirodnih i industrijskih materijala uz koriš?enje najsavremenijih tehnologija uz istovremeno i poštovanje istorijskog nasle?a lokacije, sa ciljem da sa?uva tradiciju najrazvijenijeg trgovinskog centra grada i odgovori na sve moderne potrebe Beogra?ana i drugih posetilaca kojih je iz godine u godinu sve više.

Šoping centar ?e imati posebne ulaze sa svih strana: iz Knez Mihailove, ulice Kralja Petra, kao i iz Pariske i Uzun Mirkove, što ga ?ini lako dostupnim za sve sugra?ane koji dolaze sa razli?itih strana grada.

Raji?eva ?e imati svoj supermarket i druge servisne jedinice neophodne za udobnost svakodnevnog života, kao što su apoteke, mobilni operateri, ode?a, ku?ne potrebštine i  elektronika. Na ovaj na?in, projekat ne?e biti samo nova gradska destinacija, ve? i važan deo lokalne i poslovne zajednice.

Arhitektonsko rešenje centra delo je autora Milana i Vladimira Lojanice, prvonagra?enog na me?unarodnom konkursu i višegodišnje saradnje sa svim nadležnim institucijama, a u izvo?enju radova angažovani su isklju?ivo lokalni podizvo?a?i.

Šoping centar u Raji?evoj ulici je investicija vredna 80 miliona evra, a zajedno sa luksuznim hotelom, koji ?e se pripojiti centru i 450 podzemnih parking mesta, prostira?e se na oko 60.000 kvadratnih metara.

Ova investicija omogu?ila je zaposlenje preko 400 radnika u fazi gradnje, dok ?e nakon otvaranja tržnog centra i hotela ovaj broj narasti na preko 600 dodatnih radnih mesta.

Centralna lokacija, prefinjeni dizajn, poznate robne marke i pažljivo odabrani ugostiteljski objekti i prodajni miks doprine?e da tržni centar Raji?eva, zajedno sa ulicom u kojoj se nalazi, postane jedno od centralnih mesta svih doga?anja u Beogradu.

Lepota je u srcu grada. Budite i vi.

 

O investitoru:

Šoping centar Raji?eva je projekat realizovan od strane kompanije ABD d.o.o. osnovane od strane Ashtrom Group, jedna od vode?ih i najve?ih gra?evinskih kompanija i grupacija za trgovinu nekretninama u Izraelu,  koja je osnovana 1963. i izgradila brojne velike i kompleksne projekte širom sveta.