Zvanična pravila učešća u aktivaciji “Snežni tobogan”  

 

  1. Opšte odredbe

 

1.1. Ova pravila sadrže uslove za učešće u aktivaciji pod nazivom “Snežni tobogan” (u daljem tekstu: „Aktivacija”) koja se organizuje na pjaceti ispred Rajićeva Shopping Centra. Učešće u Takmičenju znači automatsko prihvatanje zvaničnih pravila (u daljem tekstu: „Pravila takmičenja”). Osobe koje učestvuju u Aktivaciji su u daljem tekstu: „Učesnik”. Zvanični organizator Aktivacije je “ABD d.o.o.” Beograd (Sedište: Kneza Mihaila 54, 11000 Beograd, u daljem tekstu: „Organizator”).

 

  • Na Konkursu mogu da učestvuju svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove učešće iz člana 2.
  • . Podacima Učesnika Organizator upravlja shodno pravilima o zaštiti podataka koja su opisana u poglavlju 5.

 

  1. Uslovi učešća

 

2.1. Pravo na učešće u aktivaciji ostvaruje se uz račun za kupljenu robu u Rajićeva Shoping Centru u iznosu od 3.000,00 rsd.

2.2. Učesnici mogu biti svi, nezavisno od godina i nacionalnosti.

2.3. Pre učešća u aktivaciji, učesnik je u obavezi da potpiše Saglasnost o odricanju od odgovornosti. Osobe mlađe od 18 godina mogu učestvovati isključivo uz Saglasnost roditelja ili staratelja.  

 

 

3.Trajanje Aktivacije

 

3.1. Aktivacija traje od 15. decembra do 15. februara u periodu od 12h do 16h i od 16h do 20h.

 

 

  1. Saglasnost i isključenje odgovornosti

 

 

4.1. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve posledice koje nastanu usled eventualnih povreda prilikom korišćenja zimskog tobogana.

 

  1. Upravljanje i zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka

5.1. U svrhu odricanja od odgovornosti, Organizator će prikupljati sledeće podatke učesnika: ime i prezime, kontakt telefon i e-mail.

U slučaju da se navedeni podaci ne koriste u svrhu zbog koje su prikupljeni, učesnik ima pravo na zaštitu svojih prava u skladu sa članovima 10. I 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.